Darmowa wysyłka już od 80 zł!

Regulamin sklepu

Określający zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.kidodo.pl, umożliwiającego Kupującym składanie ofert zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w sklepie.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Informacje opublikowane w Sklepie są wyłącznie zaproszeniem dla Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Aby doszło do zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający musi zaakceptować ofertę Kupującego.
 3. Aby korzystać ze Sklepu, Kupujący potrzebuje dostępu do sieci Internetowej oraz urządzenia z przeglądarką internetową. Aby złożyć ofertę, niezbędne jest również aktywne konto email.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustanowionych jako wolne od pracy).
 2. Konto użytkownika – indywidualne konto dostępne w Sklepie, które jest usługą nieodpłatną, umożliwiającą łatwiejsze zakupy.
 3. Kupujący – osoba (podmiot) zawierająca umowę sprzedaży w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu KIDodo.
 5. Sprzedający – Sklep internetowy KIDodo dostępny pod adresem www.kidodo.pl;
  Dane firmy:
  Suerte Patrycja Lebioda
  ul. Kaczeńcowa 32
  60-175 Poznań
  NIP 7792389192
  REGON 380383073
 1. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez złożenie za pomocą Sklepu oferty sprzedaży Sprzedającemu przez Kupującego oraz zaakceptowanie tej oferty przez Sprzedającego. Oferta musi zawierać dokładną nazwę produktu oraz jego cenę (z uwzględnieniem kosztów dostawy).

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Suerte Patrycja Lebioda, ul. Kaczeńcowa 32, 60-175 Poznań
 2. Adres e-mail: kidodo@kidodo.pl
 3. Numer telefonu: +48 791 179 292

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie przy pomocy Sklepu internetowego (może tego dokonać korzystając ze swojego Konta Użytkownika lub bez jego posiadania – podając swoje dane w formularzu zamówienia).
 2. Aby złożyć Zamówienie, należy dodać do koszyka wybrany produkt oraz określić jego parametry (gdy dostępnych jest więcej niż jeden wariant produktu).
 3. Następnie należy wybrać sposób dostawy, metodę płatności oraz podać swoje dane niezbędne do realizacji wysyłki.
 4. Do złożenia Zamówienia dochodzi poprzez potwierdzenie przez Kupującego informacji o Zamówieniu oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu.
 5. Po zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedającego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 6. Potwierdzenie Zamówienia zostaje wysłane przez Sprzedającego do Kupującego w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 7. Sprzedający jest zobligowany do możliwie najszybszego ustosunkowania się do każdego Zamówienia oraz przesłania Kupującemu w formie elektronicznej potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Wszystkie ceny określone w Sklepie zawierają w sobie podatek VAT.
 2. Całkowity koszt zamówienia to suma ceny zamawianego towaru (zgodnie z informacją podaną w opisie produktu) oraz kosztu dostawy podanego w zakładce Dostawa oraz w koszyku (w trakcie składania Zamówienia). Całkowity koszt Zamówienia pojawi się w koszyku po dodaniu przez Kupującego wszystkich produktów oraz zaznaczeniu wybranej opcji dostawy.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności za Zamówienie za pomocą:
  a) płatności online, Blik, płatności kartą (realizowane przez PayU),
  b) tradycyjnego przelewu bankowego na konto: Suerte Patrycja Lebioda, nr konta: 20114020040000340277989391; mBank S.A. (SWIFT: BREXPLPW).
 2. Realizacja płatności przy użyciu metod płatniczych, o których mowa w ust. 1 lit. a, jest możliwa jedynie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Wysyłkę realizujemy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem podanych poniżej sposobów dostawy (wybór dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia):
  1. Paczkomaty InPost;
  2. Kurier Inpost;
  3. Kurier DPD.
 2. Termin realizacji Zamówienia składa się z czasu niezbędnego do przygotowania towaru do wysyłki określonego w zakładce Dostawa oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 3. Wszystkie wskazane przez Sprzedającego terminy odnoszą się do dni roboczych.
 4. Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty środków.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem produktów, o których mowa w §9 Regulaminu).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać skan wypełnionego formularza zwrotu (dostępnego w zakładce Zwroty i reklamacje) na adres kidodo@kidodo.pl oraz wysłać zwracany towar wraz z oryginałem formularza na adres Suerte Patrycja Lebioda, ul. Kaczeńcowa 32, 60-175 Poznań. Wysyłka powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki (z uwzględnieniem kosztów dostawy towaru) nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, w którym Sprzedający wszedł w posiadanie zwracanego przez Konsumenta towaru.
 5. Zwrot płatności jest dokonywany przez Sprzedającego za pomocą tej samej metody, która została wykorzystana przez Konsumenta do zapłaty za zamówienie.
 6. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedającego.
 7. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonowania oraz charakteru produktu.
 8. Jeśli Konsument przedłoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego, przestaje być ono wiążące.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu opakowania ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia.

§ 10 Reklamacje

 1. W sytuacji wystąpienia wady towaru, Kupujący ma prawo do jego reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W sytuacji wystąpienia wady towaru, Kupujący ma prawo do:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny;
  2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. zażądania wymiany produktu na wolny od wad;
   zgodnie z zasadami oraz terminami określonymi przez Kodeks cywilny.
 3. Sprzedający prosi o zgłaszanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną na adres email: kidodo@kidodo.pl lub listownie na adres: Suerte Patrycja Lebioda, ul. Kaczeńcowa 32, 60-175 Poznań.
 4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na koszt Sprzedającego na adres pocztowy: Suerte Patrycja Lebioda, ul. Kaczeńcowa 32, 60-175 Poznań w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, każdorazowo, gdy Sprzedający uzna to za konieczne.
 5. Zaleca się, aby zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym następujące informacje: dane Kupującego, opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 6. Wszystkie zalecenia znajdujące się w niniejszym Regulaminie mają wyłącznie charakter wskazówek, które nie wpływają na prawa Konsumenta, a w szczególności na prawa związane z rękojmią. To, czy Konsument z nich skorzysta, zależy tylko od jego woli.
 7. Wszelkie reklamacje odnoszące się do funkcjonowania Sklepu prosimy kierować na adres email: kidodo@kidodo.pl.
 8. Sprzedający zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma prawo do skorzystania z:
  1. Mediacji prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
  2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
  3. Platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego Sprzedającemu jest Suerte Patrycja Lebioda z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 32, kod pocztowy: 60-175.
 2. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe przy składaniu Zamówienia oraz w procesie zakładania Konta Użytkownika. Podanie danych jest konieczne do realizacji zamówienia oraz świadczenia usług w ramach posiadanego Konta. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłączenie w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do zażądania ich poprawienia.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w celu realizacji konkretnego zamówienia. Każde kolejne zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Każda umowa zawierana w związku z działalnością Sklepu zawierana jest w języku polskim.

DOŁĄCZ DO NAS

  Bądź na bieżąco z naszymi promocjami oraz nowościami